Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Als gevolg van de Wet IKK zijn de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen is al per 1 januari 2018 doorgevoerd. Een aantal maatregelen treden vanaf 1 januari 2019 in werking, of volgens een ingroeimodel tot 1 januari 2023. Met deze wijzigingen wordt beoogd de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. Wilt u weten wat dit voor COKD betekent?

De belangrijkste punten voor u als ouder om te weten:

  • De ontwikkeling van ieder kind wordt gevolgd, gestimuleerd en (met uw toestemming) overgedragen aan school.
  • Ieder kind heeft een mentor waar u als ouder bij terecht kunt voor vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind.
  • Er is een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid waarin is vastgelegd hoe de grote risico’s geborgd worden. In ons pedagogisch beleid is beschreven hoe we kinderen met kleine risico’s om leren gaan.
  • Er is altijd een volwassene met kinder-EHBO aanwezig.
  • Ieder kind onder de twaalf maanden heeft twee vaste medewerkers, waarvan er altijd één het grootste deel van de dag aanwezig is.
  • Er mag drie uur per dag worden afgeweken van het wettelijk aantal vereiste medewerkers. Dit doen wij tijdens de breng- en haalmomenten en tijdens de pauzes. Welke tijden dit exact zijn, staat beschreven in de locatiegids. Wie er werkt op de groep van uw kind en welke tijden deze medewerkers aanwezig zijn, kunt u zien op de borden naast de deur van de groep.
  • In de loop van de komende jaren worden medewerkers getoetst (en indien nodig bijgeschoold) op het vereiste taalniveau én extra bijgeschoold als zij werken met baby’s. Ook worden zij in de praktijk ondersteund door een pedagogisch coach.