Pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleid beschrijven wij specifiek de opvang van de kinderen verdeeld over de leeftijden 0 tot 4 jaar (hele dagopvang) en 4 tot 13 jaar (buitenschoolse opvang).
Pedagogisch beleid 0 tot 4 jaar
Pedagogisch beleid 4 tot 13 jaar

Daarnaast heeft iedere locatie een locatiegids voor de praktische uitwerking van het pedagogisch beleid. Deze ontvangt u op de locatie.

Richtlijnen GGD infectieziekten

COKD hanteert voor infectieziekten de richtlijnen die de GGD heeft gesteld. Of vraagt advies aan de GGD. Op de website www.dienstgezondheidjeugd.nl  heeft u direct zicht op het meest actuele beleid.