Pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleid beschrijven wij specifiek de opvang van de kinderen 0 tot 15 jaar (hele dagopvang en buitenschoolse opvang).
Pedagogisch beleid 0 tot 15 jaar

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op onze pedagogische visie ‘Samen de Wereld kleuren’.

Daarnaast heeft iedere locatie een locatiegids voor de praktische uitwerking van het pedagogisch beleid. Deze vindt u op de pagina van uw locatie.

Richtlijnen GGD infectieziekten

COKD hanteert voor infectieziekten de richtlijnen die de GGD heeft gesteld. Of vraagt advies aan de GGD. Op de website www.dienstgezondheidjeugd.nl  heeft u direct zicht op het meest actuele beleid.