Veilig opgroeien

Samen de wereld kleuren

Binnen onze kinderopvanglocaties hebben we aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen. Wij leveren met onze kinderopvang een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van nul jaar tot het einde van de basisschooltijd. Door met elkaar zoveel mogelijk leuke, uitdagende en verschillende dingen te beleven. Op alle ontwikkelingsgebieden.
Kinderen vertellen ons wat ze nodig hebben. Wij luisteren en helpen hen om te kunnen functioneren in de wereld van de toekomst!

Pedagogische uitgangspunten

Wij werken vanuit één doorgaande ontwikkelingslijn. Vijf belangrijke pedagogische uitgangspunten vormen hiervoor de basis:
1. Samen: deel uit maken van een groep.
2. Spelen en onderzoeken: de wereld ontdekken door een rijkdom aan weloverwogen prikkels.
3. Interactie: open en nieuwsgierig zijn.
4. Levensecht: spelenderwijs de echte wereld ontmoeten.
5. Participatie: kinderen hebben een stem.
Het uitgangspunt op al onze locaties is dat kinderen de gelegenheid wordt geboden om buiten het gezin in een veilige en vertrouwde omgeving met andere kinderen te spelen. Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Spelenderwijs de wereld ontdekken

COKD Kinderopvang laat kinderen zelf ontdekken wat hun kracht is en hoe zij groot willen worden. Kinderen vinden spelen leuk en leren door te spelen. Hierdoor doen zij ervaring op en ontwikkelen vaardigheden. Kinderopvang heeft dus een belangrijke meerwaarde voor kinderen. De nadruk ligt op het opdoen van ervaringen, niet op het presteren. Omdat kinderen situaties op verschillende wijze beleven, is het eindresultaat voor ieder kind anders. Zo kleurt een kind op zijn eigen manier de wereld.

Verbinden

Samen de wereld kleuren staat ook voor verbinden en samenwerken. Met ouders, onderwijs, zorginstellingen en alle andere omgevingen waarin kinderen van 0 tot 13 jaar zich bevinden. Ons gezamenlijk belang is het belang van het kind.

[submenu-buttons]