Een rijke geschiedenis

COKD Kinderopvang heeft een rijke geschiedenis. De Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden vond haar oorsprong in 1876. En daarmee is zij het oudste kinderdagverblijf van Nederland.
In de Dordrechtsche Courant van 19/20 maart 1876 werd de opening van een kinderbewaarplaats aangekondigd. Daarmee werd het idee van enkele Dordtse dames, om een kleine kinderbewaarplaats te stichten, werkelijkheid.

Bewaarplaats

Deze bewaarplaats was bedoeld voor opvang voor kinderen die overdag niet bij hun ouders konden blijven. Onder hen waren veel kinderen van weduwen en weduwnaars die overdag aan het werk moesten. Doordat de dames Pijzel, Maas en Hoyer voortvarend te werk gingen en veel energie staken in fondswerving lukte het een professionele organisatie op te zetten. Professioneel wilde zeggen dat er een directrice werd aangesteld. Zij voldeed aan alle eisen die het bestuur had geformuleerd: ‘Eene weduwe uit den fatsoenlijken burgerstand, geen andere kinderen ten hare lasten hebbende dan ééne dochter, die dienst zou kunnen doen als loopmeisje of helpster.’ Daarmee had het bestuur twee vliegen in één klap: een directrice en een goedkope hulp.
Jaap Bouman beschreef de geschiedenis van dit kinderdagverblijf – later COKD – in het boek ‘Een liefderijke behandeling…, 120 jaar kinderopvang in Dordrecht’.

De Blije Hoek

In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw groeide de Blije Hoek met meerdere vestigingen en ontstond ook de buitenschoolse opvang (BSO). In het centrum van Dordrecht was de buitenschoolse opvang een succes. Ook in de achterstandswijk Krispijn werd een BSO gestart, de Papagaai. Na een goed begin bleek de ouderbijdrage een struikelblok en werd na een paar jaar de Papagaai weer gesloten.

Internationaal kinderdagverblijf

In 1981 werd gestart met de opvang van kinderen van buitenlandse werknemers. In de jaren 70 waren veel gezinnen herenigd. Vaak gingen de vrouwen ook werken. De kinderen werden dan ondergebracht bij familieleden of kennissen. Dit gebeurde op – voor Nederlandse normen – onverantwoorde wijze.
Daarom ontstond het landelijke initiatief tot een internationaal kinderdagverblijf. Dit om een einde te maken aan de wantoestanden en de allochtone vrouwen te laten integreren in de Nederlandse samenleving. Elf kinderdagverblijven in Nederland kregen dit predicaat. Ook de Blije Hoek.
Er was echter nog een probleem: er waren geen Turkse of Marokkaanse vrouwen met een geschikte opleiding. Daarom werd door de elf internationale kinderdagverblijven gezamenlijk een beroepsopleiding gesticht: LKC (leidster kindercentrum). Na vijf jaar werd de opvang van allochtone kinderen in de gewone kinderopvang geïntegreerd.

COKD Kinderopvang

In de tachtiger en negentiger jaren ontstonden meerdere kinderdagverblijven in Dordrecht. Ook commerciële organisaties hielden zich vanaf toen bezig met kinderopvang. In 1999 fuseerde de Blije Hoek uit het centrum van Dordrecht met de organisatie Okidoki uit Stadspolders en ontstond de huidige COKD Kinderopvang.