Over COKD

Onze visie op kinderopvang

Kinderen zijn uniek. Met eigen talenten, interesses en bijzonderheden. Wij bieden kinderen structuur en een veilige, vertrouwde en zorgzame omgeving. Door aanmoediging van onze pedagogisch medewerkers kunnen zij hun talenten optimaal ontwikkelen, krijgen kinderen inzicht in hun mogelijkheden en worden zij gestimuleerd om zelf keuzes te maken.
Deze visie wordt vertaald in onze pedagogische doelen en vormt de basis voor het pedagogisch handelen. Zo werken wij aan de pedagogische kwaliteit.

Onze missie

COKD (Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden) ondersteunt ouders in de opvang en zorg voor hun kinderen. COKD biedt hoogwaardige kinderopvang en is daarin toonaangevend in Dordrecht en de Hoeksche Waard. Wij bieden samen met ouders en partners een verantwoord opvoedingsmilieu waarbij het kind zich thuisvoelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Verbinden en samenwerken
•    COKD is een vanzelfsprekende gesprekspartner bij alles wat de opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind betreft.
•    COKD stelt de norm in pedagogische kwaliteit en is duidelijk zichtbaar in het werkveld.
•    COKD neemt de leiding in contacten en samenwerking met partners rondom het jonge kind.

Verrassend en eigentijds
•    een veilige omgeving
•    uw kind voelt zich thuis
•    uw kind kan zich optimaal ontwikkelen
•    samen met ouders
•    samen met partners in de doorgaande lijn