Oudercommissie

Ouderinspraak

Medezeggenschap vormt een belangrijk onderdeel van goede samenwerking. Ouders kunnen deelnemen aan een lokale oudercommissie. Elke locatie heeft haar eigen oudercommissie. Daarnaast is er een centrale oudercommissie (CENTRO). Alle leden zijn ouders en hebben hun kind of kinderen op een COKD-locatie zitten. Tevens zitten al deze leden in een lokale oudercommissie, hoewel dit niet verplicht is. De ouders vormen daardoor een belangrijke schakel tussen wat er speelt op de locaties en wat er speelt vanuit de directie. Zij hebben een deel van hun adviesrecht overgedragen aan de centrale oudercommissie. Dit betekent dat bij belangrijke voorgenomen wijzigingen de centrale oudercommissie advies uitbrengt aan de directie van COKD.

CENTRO

De lokale oudercommissie houdt zich met de locatie bezig en de CENTRO is gericht op COKD als organisatie en haar beleid. CENTRO denkt mee en geeft advies over zaken als pedagogisch beleid, inspecties, controles en veiligheid, hygiëne, reglementen en huisregels, kwaliteit van de zorg en het zorgaanbod, voeding en het prijsbeleid.
De CENTRO-leden komen zes keer per jaar bij elkaar. Daarnaast vergadert de CENTRO éénmaal per jaar met de ondernemingsraad.

Actief meedenken?

Wij zoeken ouders/verzorgers die mee willen denken en de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden. Hun deskundigheid willen inzetten en hiervoor gemiddeld acht keer per jaar een avond voor over hebben. Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of ideeën? Stuur dan een e-mail naar centrocokd@gmail.com. U kunt ook contact opnemen met de voorzitter van CENTRO.

Folder oudercommissie