Pedagogische Kwaliteit

Kinderopvang is een vak. COKD Kinderopvang bewaakt met de pedagogisch beleidsmedewerkers van het Educatief en Pedagogisch Expertise Centrum van de SWKGroep die kwaliteit en bouwt die uit. De pedagogisch beleidsmedewerkers ontwikkelen ons pedagogisch beleid (verder) en zorgen dat dit uitgevoerd wordt. Ook coachen zij de pedagogisch medewerkers en helpen zij hen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Precies zoals in de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) staat.

Coaching on the job
Coaching van de pedagogisch medewerker kan individueel, tijdens het werken op de groep of in een training plaatsvinden. Het doel is zorgen dat de pedagogisch medewerkers steeds meer deskundig worden en hun professionele vaardigheden groter. Aan het begin van het jaar worden alle coachingsuren verdeeld over de locaties. Gemiddeld ongeveer anderhalf uur per week. Afhankelijk van de ontwikkelbehoefte wordt gedurende het jaar de coaching zo ingezet dat tenminste iedere pedagogisch medewerker jaarlijks wordt gecoacht.

Educatief en Pedagogisch Expertise Centrum
Volgens de wet moeten we jaarlijks minimaal 50 uur per locatie besteden aan de ontwikkeling van het pedagogisch beleid. Wij halen dat ruim. Niet alleen met de coaching van de pedagogisch medewerkers, maar ook door:

  • u tips te geven via de ‘Opvoedcoach’, klik hier voor de Opvoedcoach
  • het volgen van de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de kinderopvang
  • overleg met het management, de coaches en de zorgcoördinatoren
  • gesprekken met de gemeente, het CJG en andere kinderopvangorganisaties

Zo zorgen we dat de kwaliteit van onze zorg aan uw kind hoog blijft.

Vragen
Heeft u vragen over deze brief? Uw locatiemanager beantwoordt ze graag.