Kinderdagverblijf

Een veilig gevoel

Het kinderdagverblijf is er voor kinderen vanaf 6 weken tot het moment dat ze naar de basisschool gaan. Elke locatie heeft haar eigen karakter en bijzondere kenmerken. COKD biedt daarom opvang waarin veel aandacht is voor zowel de verzorging van uw kind als voor de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch vlak.

Dagindeling

De kinderen verblijven in een vaste groep met vaste groepsleiding. Een duidelijke dagindeling biedt structuur en geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Naast de dagelijkse zorg- en rustmomenten is er tijd voor spelletjes, zingen, knutselen, voorlezen en buitenspelen. Elke dag is er wel iets te beleven. De ruimtes zijn ingedeeld in verschillende hoeken zoals een bouw-, poppen-, en/of verkleedhoek. Voor elke leeftijd is veel speelmateriaal aanwezig. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een omgeving waar uw kind zich veilig voelt en op een positieve manier benaderd wordt.

Jong leert van oud. Of andersom?

Wij werken met verticale groepen. Dat houdt in dat verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. Het voordeel hiervan is dat de jonge kinderen van de oudere kinderen kunnen leren. De oudere kinderen helpen de jongere kinderen en leren op deze wijze om verantwoordelijk en respectvol met elkaar om te gaan.

Inschrijven

Vanaf het moment dat u zwanger bent, kunt u uw kind inschrijven. Wanneer u uw kind inschrijft, heeft u waarschijnlijk een keuze gemaakt voor een bepaalde opvangvorm en/of locatie. Ook weet u misschien al voor hoeveel dagen u opvang nodig heeft. Uw voorkeur(en) vult u in op het inschrijfformulier. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om langs te komen bij één van onze kinderdagverblijven. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de locatie.