Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door COKD Kinderopvang. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel, betrouwbaar en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en COKD Kinderopvang is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie, op welke wijze dan ook. COKD Kinderopvang stelt het op prijs indien onjuistheden op de website worden gemeld.

Het is mogelijk dat via de internetsite van COKD Kinderopvang toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. COKD Kinderopvang kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten

COKD Kinderopvang behoudt zich het auteursrecht op de via www.cokd.nl verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiĆ«ren zonder schriftelijke toestemming van COKD Kinderopvang. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van COKD Kinderopvang in Berkel en Rodenrijs.

Hyperlinks

COKD Kinderopvang aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

COKD Kinderopvang garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy en veiligheid

COKD Kinderopvang respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie die wij over u verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met het Privacystatement maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken. Alle gegevens die u bij ons achterlaat, stoppen wij veilig achter slot en grendel. We werken met een beveiligde verbinding: de Secure Socket Layer (SSL). Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens houden wij ons aan de wettelijke bepalingen.