Veelgestelde vragen

Wat zijn schoolsluitingsdagen en moet ik daar extra voor betalen?
De scholen waar COKD mee samenwerkt, kennen naast de vastgestelde vakantieweken ook extra sluitingsdagen (ook wel studiedagen of schoolsluitingsdagen genoemd). De buitenschoolse opvang van COKD is tijdens deze schoolsluitingsdagen extra geopend. Wij brengen alleen de dagen in rekening die u daadwerkelijk afneemt. De afgenomen dagen worden achteraf bij u in rekening gebracht.
Het vaststellen van deze sluitingsdagen is de verantwoordelijkheid van de school. Het kan betekenen dat een school door het combineren van een aantal schoolsluitingsdagen een extra vakantieweek heeft vastgelegd bijvoorbeeld in mei of in juni. Deze dagen gelden voor COKD niet als vakantie maar als schoolsluitingsdagen. Het zijn extra vrije dagen bovenop het aantal wettelijk vastgestelde vakantiedagen en worden bij afname in rekening gebracht. Door de vrijheid die de school heeft om deze dagen vast te stellen, kunnen hier verschillen in zitten. De informatie hierover is op uw opvanglocatie bekend.
Als ik kies voor BSO Compleet, moet ik dan ook apart voor schoolsluitingsdagen betalen?
Nee, dan zijn hier de schoolsluitingsdagen al bij inbegrepen.
Kan ik ook een los vakantiepakket afnemen?
U kunt losse vakantieopvang afnemen. U kunt kiezen voor 12 weken vakantieopvang met een minimum van 1 hele dag per week. Dit is dan verdeeld over de vakanties van het gehele schooljaar. Het vakantiecontract is voor een periode van 1 jaar. Omdat het totaal aantal opvanguren gedeeld is door 12 maanden is het contract tussentijds niet opzegbaar. U dient uiterlijk 4 weken van tevoren op de locatie door te geven welke vakantieweken uw kind komt.
Ik heb een 40-weken-pakket (zonder schoolvakantie), mag ik dan een schooldag ruilen voor een vakantiedag?
Nee dat kan niet. Een schooldag is goedkoper dan een vakantiedag. U kunt wel een extra dag afnemen. Meer informatie over ruilen vindt u in ons Plaatsingbeleid en inschrijfvoorwaarden.
Hoe gaat het met ruildagen?
Meer informatie over ruilen vindt u in ons Plaatsingbeleid en inschrijfvoorwaarden.
Wanneer mijn dochter op maandag en dinsdag geplaatst is en maandag is een feestdag, mag mijn dochter dan in die week toch een andere dag extra komen?
Een feestdag kan niet geruild worden. De maandag kan dus niet worden ingehaald. Meer informatie over ruilen vindt u in ons Plaatsingbeleid en inschrijfvoorwaarden.
Moet ik met een nieuw pakket nog een wijziging doorgeven aan de Belastingdienst?
Ja, u moet de wijziging in opvanguren (indien van toepassing) en het nieuwe tarief doorgeven aan de Belastingdienst. De afdeling Klantcontact & Advies kan u hierbij helpen. U kunt dan contact opnemen met de medewerkers van de afdeling via 078 616 34 22.
Ik heb wel de wijziging doorgegeven bij de Belastingdienst maar de kinderopvangtoeslag is nog niet aangepast.
De Belastingdienst kan een achterstand hebben met verwerken. Verwerking duurt 6 tot 8 weken. Op de site van de belastingdienst kunt u links onderin de status zien.
Ik ben zwanger en ik wil kinderopvang. Wat moet ik precies doen?
U kunt uw kind voor het kinderdagverblijf inschrijven zodra de vermoedelijke geboortedatum bekend is. De kans is groot dat wij u voor die tijd al een plaats kunnen aanbieden. Is dat niet het geval, dan zoeken wij in overleg met u naar alternatieven. Het kan zijn dat we u tijdelijk een ander aanbod doen bijvoorbeeld opvang op andere dagen of op een andere locatie.
Alle informatie over kinderopvang via COKD vindt u op deze website. U kunt ook ons informatiepakket opvragen bij één van onze medewerkers van de afdeling Klantcontact & Advies via 078 616 34 22 of klantcontact@cokd.nl. Wilt u uw kind direct inschrijven? Vul dan het inschrijfformulier in.
Welke mogelijkheden biedt COKD Kinderopvang?
• opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar (kinderdagopvang)
• opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar (voorschoolse en naschoolse opvang)
• vakantieopvang
Wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor de buitenschoolse opvang?
U kunt uw kind het best zo snel mogelijk inschrijven. De kans is dan het grootst dat wij uw kind op de gewenste datum een plaats kunnen aanbieden. Is dat niet het geval, dan zoeken wij in overleg met u naar alternatieven. Het kan zijn dat we u tijdelijk een ander aanbod doen bijvoorbeeld opvang op andere dagen of op een andere locatie.
Ik ben alleenstaand. Ontvang ik nu een extra vergoeding?
Als alleenstaande ouder komt u, indien u aan de overige vereisten voldoet, in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag wordt bepaald op basis van uw jaarinkomen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de Belastingdienst.
Zijn de kosten van kinderopvang voor mijn tweede kind gelijk?
De daadwerkelijke kosten voor kinderopvang zijn voor elk kind hetzelfde. Wel is de tegemoetkoming van de Belastingdienst voor een tweede of volgend kind aanzienlijk hoger dan die voor het eerste kind. Zo blijft kinderopvang ook voor tweede en volgende kinderen betaalbaar.
Wij helpen u graag als u vragen heeft over de kosten van kinderopvang en de tegemoetkoming. Neem contact op met één van onze medewerkers van de afdeling Klantcontact & Advies via 078 616 34 22 of klantcontact@cokd.nl.
Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?
Meestal kunt via de Belastingdienst een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang ontvangen. U dient deze tegemoetkoming zelf aan te vragen. De Belastingdienst stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op uw rekening. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, is van veel zaken afhankelijk. Er wordt gekeken naar de uren die u afneemt en het uurtarief dat u betaalt. Maar ook naar hoeveel uren u werkt, wat uw inkomen is en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Hiervoor wordt een vergoedingstabel gebruikt.
Wij helpen u graag als u vragen heeft over de kosten van kinderopvang en de tegemoetkoming. Neem contact op met onze afdeling Klantcontact & Advies via 078 616 34 22 of klantcontact@cokd.nl.
Krijg ik ook een tegemoetkoming van de Belastingdienst als ik niet het hele jaar werk?
Nadat u gestopt bent met werken, heeft u vanaf 1 januari 2016 nog recht op zes maanden kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de Belastingdienst.
Hoe kan ik opzeggen?
Heeft u bepaalde wensen, klachten, opmerkingen of zorgen over de kosten? Of is er iets in uw persoonlijke situatie veranderd waardoor u overweegt om op te zeggen? Bespreek het dan gerust met ons. Misschien kunnen we u goed helpen, duidelijkheid geven of een alternatief bieden. Besluit u toch op te zeggen, bijvoorbeeld omdat u verhuist of uw kind naar de middelbare school gaat, doet u dat dan per de 1ste of 16de van de maand. De opzegtermijn bedraagt een maand. Hiervoor gebruikt u het opzegformulier. Meer informatie over opzeggen vindt u in onze Algemene voorwaarden voor dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen.
Welke richtlijnen hanteert COKD over infectieziekten?
COKD hanteert voor infectieziekten de richtlijnen die de GGD heeft gesteld. Of vraagt advies aan de GGD. Op de website www.dienstgezondheidjeugd.nl heeft u direct zicht op het meest actuele beleid.
Zit uw vraag hier niet tussen?
Dan kunt u uw vraag stellen via 078 616 34 22 of klantcontact@cokd.nl.