Klachten

COKD houdt altijd zoveel mogelijk rekening met de wensen en opvattingen van ouders/verzorgers. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Als u het ons vertelt, proberen wij uw probleem op te lossen en herhaling te voorkomen. De manier waarop wij met ongenoegens en klachten over de dienstverlening van COKD omgaan, wordt uitgelegd in ons klachtenreglement. In 2020 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend.

Klachtenjaarverslag 2020