Buitenschoolse opvang

Wij staan voor uw kind klaar

De buitenschoolse opvang (BSO) is er voor kinderen vanaf 4 tot 13 jaar. En staat voor vrije tijd en plezier. Wij zijn geopend aansluitend op de schooltijden en hele dagen in de vakanties (uitgezonderd tussen Kerst en Nieuwjaarsdag). Een aantal locaties biedt ook voorschoolse opvang. Vanaf 7.00 uur ’s morgens is uw zoon of dochter welkom. De pedagogisch medewerkers brengen uw kind naar school. Indien uw kind oud genoeg is, kan het zelfstandig naar school. Bij sluiting van scholen, bijvoorbeeld in verband met studiedagen, biedt de BSO veelal ook opvang.

In de vakanties is er een supergaaf vakantieprogramma

Van iedere vakantie maken wij van de buitenschoolse opvang een feest! Omdat we heel de dag de tijd hebben, wordt er voor iedere vakantie een speciaal activiteitenprogramma bedacht met één thema. Uw kind beleeft samen met mascotte teQ iedere vakantie een nieuw avontuur. Samen met de andere kinderen. Elke dag zijn er verschillende activiteiten. En natuurlijk gaan we ook op stap. De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De oudste kinderen mogen zelf kiezen aan welke activiteiten zij deelnemen. Vakantie op de buitenschoolse opvang is een beleving, let maar op!

Dagindeling op de buitenschoolse opvang

Hoewel er verschillen zijn tussen de locaties, is de dag gebaseerd op een vast ritme. Nadat de kinderen aankomen, eten we samen fruit en krijgen alle kinderen de ruimte om over hun belevenissen te vertellen. Een moment voor de kinderen om hun verhaal van die dag kwijt te kunnen en om te schakelen. Daarna mogen de kinderen meedoen aan een georganiseerde activiteit of zelf iets kiezen. Tijd voor huiswerk is er natuurlijk ook.

Activiteiten

Samen met uw kind geven we buiten schooltijd invulling aan een leuke maar ook leerzame, vrije tijd. Waarbij de activiteiten en het speelmateriaal zijn afgestemd op de leeftijd en wensen van de kinderen. Sport en spel, muziek, koken, lezen, techniek of creatieve activiteiten wisselen elkaar daarbij regelmatig af. Vanzelfsprekend worden de kinderen begeleid bij de activiteiten. En als een kind even niets wil doen, is het natuurlijk ook goed! In de vakanties is er een uitgebreid vakantieprogramma.

Van school naar de BSO

Op de locaties komen kinderen van verschillende basisscholen uit de omgeving. Omdat scholen verschillende schooltijden hanteren, worden de kinderen in groepjes opgehaald. Bij sommige scholen worden de kinderen lopend opgehaald door de pedagogisch medewerkers. Bij andere locaties worden de kinderen opgehaald met het busje van COKD of met onze elektrisch aangedreven bakfiets. Sommige van onze locaties zijn in de school gevestigd. Nog makkelijker.

Kinderparticipatie, denkt uw kind ook mee?

Participatie houdt in dat kinderen recht hebben op inspraak. We informeren de kinderen over wat er allemaal gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. Het betekent dat je als groepsleiding de kinderen betrekt bij de inrichting van de ruimtes, het aanschaffen van speelgoed en de organisatie van activiteiten. Zo leren de kinderen verschillende meningen te vergelijken, kritisch te zijn en te argumenteren. Dit betekent trouwens niet dat kinderen alles beslissen. Participatie houdt vooral in: samen zoeken naar oplossingen!